Skip to content back to nav
 
 

SSP

SSP

SSP er forkortelsen for det forpligtende samarbejde, der finder sted imellem skolerne, socialforvaltningen (familiecentret) og politiet.

Samarbejdet har det primære formål at forebygge kriminalitet og mistrivsel blandt kommunens børn og unge, således at en kriminel løbebane eller et misbrug så vidt muligt undgås.

Hvad enten du er barn, ung, forældre eller samarbejdspartner, kan du altid rette henvendelse til en af SSP medarbejderne i Egedal kommune. Ofte kan det være lettere at tale med en "fremmed" om sine problemer og tanker, end med et familiemedlem eller klasselærer, og dér få snakket åbent om sine bekymringer.

Alle medarbejdere i SSP har tavshedspligt. I praksis betyder det, at du kan henvende dig og snakke om stort set alle emner der vedrører dig selv, dine kammerater, din familie - uden at være bekymret for at nogen skal "sladre". SSP tilbyder også gerne at være med til en svær samtale mellem unge og deres forældre, ligesom vi kan tilbyde at skabe kontakt mellem den unge og en af familiecentrets rådgivere…

SSP er synligt de steder i kommunen, hvor børn og unge færdes - dvs. at vi kommer på skoler, i klubber og i Ungdomsskolen.

 
 
Afdeling Bækkegårdsskolen

Bækkegårdsskolen
Bækkegårds Plads 2
3650 Ølstykke
Tlf: 72 59 86 40
E-mail: ds-stenloese@egekom.dk

Afdeling Lærkeskolen

Lærkeskolen
Præstegårdsvej 30
3660 Stenløse
Tlf.: 72 59 86 20
E-mail: ds-stenloese@egekom.dk

Afdeling Stengårdsskolen

Stengårdsskolen
Stengårds Plads 2
3650 Ølstykke
Tlf: 72 59 86 60
E-mail: ds-stenloese@egekom.dk

Afdeling Veksø Skole

Veksø Skole
Gl. Hovevej 8-12
3670 Veksø
Tlf.: 72 59 86 80
E-mail: ds-stenloese@egekom.dk